• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 906 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 906 other followers

Lễ hội Khúc Thủy – Ngô Khôn Trí

Lễ hội Khúc Thủy (Kyokusui no utage 曲水の宴)

Vào lúc 13giờ 45 phút, ngày 6/3/2016 vừa qua, tại Daizaifu, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, một lễ hội Khúc Thủy được tổ chức dưới hoa mận, diễn lại một hình ảnh của thời đại Thiên hoàng Heian (Bình an) (794-1185). Lễ hội này bắt đầu từ ngàn xưa do Thiên hoàng tổ chức, bị gián đoạn một thời gian, sau đó được phục hồi lại kể từ năm 1963.

 photo Picture1_zpssyj990xm.jpg
Lễ hội “Khúc Thủy”

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: