Lay Ta Tỉnh Mộng Một Lời Tâm Kinh – Như Nhiên -Thích Tánh Tuệ

Có thể là hình ảnh về bầu trời, thiên nhiên và cây
Mùa thu rong bước trên ngàn
Đừng theo chân nhé, trần gian muộn phiền!
Võng đong đưa một giấc thiền
Xua mây xuống đậu ngoài hiên ta bà.
Bóng tùng thấp thoáng xa xa
Nghe trong thinh lặng ngân nga chuông chùa
Vàng thu chiếc lá sang mùa
Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: