• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Niềm Vui Trong Đời – Khải Đơn

Bằng cách nào đó, tôi lớn lên trong nền văn hoá của nỗi buồn. Văn học và lịch sử thời phổ thông, hoặc là sầu khổ, ly tán, hoặc bức bối đói nghèo, hoặc trăn trở cứu nước cứu người và trở nên vĩ đại. 

Nền văn hoá ấy cho mọi người ăn thuần tuý vài món đơn giản: hoặc là buồn bã đi tìm bản thân, hoặc cố gắng đạt tới vật chất địa vị hoàn hảo, hoặc chẳng cần suy nghĩ gì cứ tình yêu lứa đôi mà khổ sở, không thì thoát tục vứt bỏ vật chất để tìm thứ gì đó cao sang. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: