• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 096 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 096 other subscribers

Làm thế nào để thân, khẩu, ý đều yên, đều lặng? –

Ba nghiệp thanh tịnh | Giác Ngộ Online

 

Ngày này sang ngày khác, cái Thân chúng ta luôn luôn cử động; cái tay cái chân luôn nhúc nhích, di động, chuyển động, đi đứng nằm ngồi, lại còn trăm công nghìn việc. Vậy thì khi bắt nó ngồi yên thì nó phản ứng, nó “làm nũng” đủ kiểu!

Thân yên: vì thân không sát sanh, trộm cắp, tà hạnh.

Khẩu yên: là vì khẩu không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, rỗng không, vô ích.

Ý yên: là ý không tham, không sân, không tà kiến.

Hoá ra chỉ ở yên thôi là chúng ta đã đang sống trong 10 nghiệp lành! Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: