Đời người cũng giống như đi bộ hành, phải từng bước mà đi. Thời gian có thể mang lại cho bạn kinh nghiệm và sự từng trải, nhưng thời gian cũng sẽ lấy đi của bạn sức khoẻ và tuổi thanh xuân.Người vận động và người không vận động, cách nhau một ngày thì không có gì khác biệt, cách nhau một tháng thì khác nhau đôi chút, cách nhau một năm thì khác biệt nhiều hơn, cũng có thể khác nhau chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên khi cách 5 năm thì từ thân thể cho đến tinh thần đều có sự khác biệt to lớn, đợi đến 10 năm sau sẽ là hai con người ở hai cảnh giới hoàn toàn cách biệt. Tiếp tục đọc