• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 092 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 092 other subscribers

Kính mừng Khánh Tuế lần thứ 79 Trưởng Lão Hòa Thượng Giới Đức (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

blank

 

Ảnh: Thư Viện Hoa Sen

***

Kính mừng Khánh Tuế lần bảy chín 

Hai hai một một  lại đến ngày 

Tấm gương mẫu mực bậc Thầy 

Huyền Không Sơn Thượng phút giây nhớ về 

Chốn trần gian thực tế cõi Phật 

Quá trình hành đạo rất diệu thường 

Tâm  rỗng rang giữa  hai đường 

Bốn sáu hạ lạp xiển dương chánh pháp  Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: