• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 091 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 091 other subscribers

Thiện Tri Thức (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Thiện tri thức - Gần đèn thì sáng | Chùa A Di Đà

Đại phước duyên 

cho ai gặp hiền tài thiện tri thức !

Khi gần gũi tuỳ thuận lời dạy lắng nghe

Phát nguyện khởi sanh hướng đến nẽo về

Sẽ thành tựu khi dưỡng bồi Trí, Phước

Trộm nghe … Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: