• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Email có hại khủng khiếp cỡ nào? – Khải Đơn

Là người làm việc độc lập, khoảng 90% công việc của tôi tiến hành qua email. 10% còn lại là các cuộc họp qua mạng bằng Skype, Zoom hoặc FB Group. Tôi đã nhìn lại thời gian làm việc ở công ty cách mình sử dụng email theo cách hoàn toàn khác.

Experiencing technical difficulties

Bài viết sau trên New Yorker có tên “Was email a mistake?” (https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/was-e-mail-a-mistake) mô tả về lịch sử con người suy nghĩ và tạo ra email.

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: