Khoảng Cách ( Huỳnh Phương – Huệ Hương )

Kết quả hình ảnh cho distance

 

Đã  lâu rồi 

          Chúng mình quên không còn thư tâm sự 

          Thử thách miên trường kinh nghiệm học nhau

Làm thụt lui hay tiến được bước nào? 

Năng lực kia hẳn chưa từng xao lãng ….. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents