Tôi Không Nghiện Internet, Nhưng Rất Xin Lỗi Các Bạn… – Huỳnh Huệ

“70% dân số thế giới sử dụng internet mỗi ngày. Internet mang lại một lượng thông tin rất lớn cho người dùng, tuy nhiên đại đa số đều trở thành “nô lệ” công nghệ thông tin. Bạn có là một trong số đó?”

Đó là lời giới thiệu cho một bài báo trên mạng  có tiêu đề là Bạn Có Nghiện Internet không? Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents