Liên quan đến việc giáo viên và phụ huynh phản ánh chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 còn gặp khó khăn trong quá trình dạy và học, Bộ GD-ĐT ngày 5-10 đã có văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.

Để hỗ trợ các nhà trường, giáo viên triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở.

Bộ GD-ĐT: không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1  - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT yêu cầu không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Ảnh: Tấn Thạnh

Tiếp tục đọc