Khách Sạn 22 – Khôi An

Tôi có cô bạn học GL ở San Jose.Hôm trước có dịp điện thoại tôi hỏi cô :

“Sao mình đọc báo thấy bên Cali có nhiều người VN không có nhà phải sống ngoài đường và xin ăn vậy?”


Kết quả hình ảnh cho nguoi vo gia CU O MỸ

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents