Những cô, cậu bé này khiến người lớn “phục sát đất” vì khả năng thay đổi thế giới

https://i1.wp.com/cafefcdn.com/thumb_w/660/2016/4-swimmer-yusra-1472741682364.jpg

Trẻ em không chỉ thông minh, chúng còn là những siêu sao, đặc biệt 15 thần đồng dưới đây. Chúng đang dành thời thơ ấu và niên thiếu của mình biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: