• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Ngậm Ngùi và Huy Cận, Phạm Duy

Huy Cận:

Nhà thơ Huy Cận từ trần năm 2005, tại Hà Nội, thọ 86 tuổi.

Trong tập Lửa thiêng có 8 bài thơ lục bát, đều được cho là giá trị: “Ngậm ngùi”, “Buồn đêm mưa”, “Trông lên”, “Thuyền đi”, “Chiều xưa”,” Xuân ý”, “Thu rừng”. Trong đó, bài “Ngậm ngùi” đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành một bài hát nổi tiếng – Huy Cận cũng thích nhất bài này, trong một bài phỏng vấn, ông gọi nó là bài “toàn bích”. Bài “Buồn đêm mưa” cũng được Phạm Đình Chương phổ nhạc cho nhóm ca Thăng Long hát vào thập niên 1950. Hình ảnh “nai cao gót” của bài “Thu rừng” được Bùi Giáng gợi lại trong bài thơ “Chào thu Lục Tỉnh”:

Con nai ấy xưa là nai cao gót

Em nhớ không? trời đất vẫn như dường

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: