Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm – HT. Thích Minh Châu dịch

Chúng ta vẫn thường nói về một người tốt như  sau: Anh / Chị ấy là một người có tâm. Chữ tâm  rất quan trọng trong giáo lý nhà Phật.  Đức Phật  dạy:  “Nhứt thiết duy tâm tạo”, nghĩa là: “Mọi sự việc đều do tâm tạo ra”. Tâm là tất cả. Xin mời Quý Bạn tìm hiểu về chứ Tâm qua lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú, Phẩm Tâm, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch:

kpc-pb33

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục đọc

Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu (1) – HT. Thích Minh Châu dịch

kpc-phapbao-1

Tiếp tục đọc

Lời Phật dạy – Tại sao cần điều phục tâm, cách điều phục tâm trí?

https://i0.wp.com/statusmind.com/images/2013/12/Best-Facebook-Status-16816-statusmind.com.jpg

1.

“Tâm hoảng hốt giao động

Khó hộ trì, khó nhiếp

Người trí làm tâm thẳng

Như thợ tên, làm tên.”

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents