Tôn Sư Trọng Đạo – Nguyên Hoa & Chúc Quả

Một ngày mưa đông, trời buồn buồn, nắng nhẹ. Cái lạnh theo gió ùa về tỏa đầy khắp thiền phòng.
Phật tử đạo tràng Thiền Quang tập trung về Phương Thảo Am ngày cuối tuần tu học theo định kì. Nhưng hôm nay mọi người nôn nao vì có thêm việc mới: Ngày bày tỏ lòng tôn sư trọng đạo của Phật tử trong đạo tràng với Đại đức Giác Kiến, vị thầy hướng dẫn tâm linh của những Phật tử đang học Thiền Tứ Niệm Xứ nơi đây.

Đạo hữu tham dự buổi tọa đàm tại Trung tâm Thiền Quang

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: