Rằm tháng 7: Có phải chúng ta đã lệch khỏi lời dạy của Đức Phật?

Rất nhiều điều mà khoa học đang nghiên cứu đều đã được Đức Phật giảng từ 2.500 năm trước rồi. (Ảnh qua Pixabay)

Trong quan niệm của nhiều thế hệ người Việt, tháng 7 Âm lịch là tháng dành cho các sự kiện Phật giáo, rằm tháng 7 là đại lễ Vu Lan, càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên xã hội phát triển đến hôm nay, rất nhiều điều đã đi đến cực đoan hoặc rời xa truyền thống. Đôi lúc đi qua các chùa, tôi thường tự hỏi: “Phật giáo ngày nay phải chăng đã rời xa khỏi lời dạy của Đức Phật?” Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents