Hoài Phố Một Lần Qua – Huỳnh Huệ

Một lần về thăm Phố Cổ Hội An, gặp gỡ người Em năm cũ và những người bạn thơ trong Nhóm Hương Sen – các tác giả của Ban Mai Hồng đã để lại trong lòng chúng tôi bao nhiêu tình cảm lưu luyến, quý mến và cảm phục. Chúng tôi  vui  với những tràng cười bất tận và ấm lòng với sự tiếp đãi ân cần của các Anh Chị Em. Tình cảm chân thành chúng tôi nhận được từ các thân hữu Hội An là một kỷ niệm vô cùng đẹp trong cuộc đời vốn rất vô thường, sinh diệt,  mong manh này.

Tôi chẳng biết làm thơ, nhưng nghe thơ của các Anh Chị Em thân hữu, cảm kích tình tri ngộ, viết vài câu để tạ ơn đời nhân chuyến thăm Hoài Phố vừa qua:

 photo HappyFace2_zps545ebfb0.jpg

Viễn du về thăm  Hoài phố

Vui nào hơn họp bạn cố tri không?

Hương Sen hợp với Mai Hồng

Hạnh ngộ trên Web, trong lòng xuyến xao

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: