Họa sĩ Pháp 1885 vẽ Việt Nam xưa

Dưới nét vẽ của họa sĩ Pháp Marius Hubert-Robert

 

(1885-1947),

 

 Chùa Một Cột ở Hà Nội. Tranh được in trong ấn phấm “En Indochine” (Tại Đông Dương) của tác giả Robert Chauvelot xuất bản năm 1931, được giới thiệu trên trang Belle Indochine.
Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: