Ngồi Thiền – Pema Chodron

Hành thiền là cách thức mà bạn có thể thực tập để làm cho tâm hồn hoan hỷ hơn. Tôi khuyến khích bạn tuân theo những chỉ dẫn này một cách nghiêm túc, nhưng tâm phải thật nhẹ nhàng. Hãy để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Thở ra, cảm nhận được hơi thở. Cảm tưởng như hơi thở thoát ra không trung rộng lớn và tan biến đi. Bạn không cố gắng bám chặt hay giữ lấy hơi thở này, bạn chỉ đang thư giãn bên ngoài với nó. Không có sự hướng dẫn cụ thể nào về việc làm gì trong suốt quá trình hít vào – và cũng không có gì để chấp giữ cho đến khi thở hết hơi thở ra.

 photo Thiecirc3000n1A103090TQ_zps933905db.jpg Ngồi Thiền ở Trung Tâm Thiền Thiền Quang – Buôn Ma Thuột ( ảnh HH) Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: