Đôi điều ở đất nước đóng vai bạn vàng nhưng ……

Vì sao bây giờ có hiện tượng ghét người Trung Quốc ? Phải chăng  vì người  dân Trung quốc đã trở thành xấu xí mà nguyên nhân ấy là do những nhà lãnh đạo Trung quốc đã nêu gương xấu xí như lời  Khổng Tử, người từng được tôn xưng Vạn thế sư biểu  của nước này đã nói: ” Chính giả, chính dã. Tử suất dĩ chính, thục cảm bất chính?” (Người cầm quyền phải chính. Lấy chính dẫn dắt người, ai dám không chính?

 Thượng bất minh, hạ tắc loạn  ?

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: