• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Quét Lá – Chiếc Gương & Cửa Sổ

Quét Lá

Thưa thầy, con thấy vị sư A đó, tu hành chẳng ra làm sao cả, suốt ngày cứ đi lăng nhăng với mấy nữ Phật tử.
– …
– Thưa thầy, vị sư A đó, không có hiềm khích gì với con, con nói với thầy chỉ vì lòng tốt thôi, con muốn thầy giúp vị sư A đó sống đúng phẩm chất người tu hành. Tiếp tục đọc

Lòng Thiền Hoa Cúc Nở – Nguyễn Duy Nhiên

 photo Daisies_zpsaptprf6x.jpg

Mấy tháng trước, tôi có đọc câu chuyện của anh Joel Sartore kể lại bài học kinh nghiệm của đời mình.  Joel là một nhà nhiếp ảnh rất thành công và làm việc cho một tạp chí rất nổi tiếng là tờ National Geographics. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: