CNBC: Đại dịch sẽ đẩy hầu hết các nền kinh tế vào tình trạng “ngủ đông” tới 6 tháng

Sự bùng nổ của virus corona sẽ đẩy các nền kinh tế trên toàn thế giới vào tình trạng đóng băng sâu với những biện pháp chưa từng thấy và thời gian áp dụng trong nhiều tháng.

Một cuộc khủng hoảng y tế đang bùng phát đang khiến nhiều quốc gia phải đóng cửa.

Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents