“Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường”

Học vấn của cổ nhân không phải chỉ có được từ nơi trường học và trong sách giáo khoa. Thời xưa có câu rằng: “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường”, tự cổ chí kim cũng có rất nhiều tấm gương về việc tự học thành tài.

Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, cẩn ngôn hàm dưỡng

Đỗ Phủ, một nhà thơ nổi tiếng đời Đường có câu rằng: “Độc thư phá vạn quyển, hạ bút như hữu thần”, nghĩa là “Sách đọc nát vạn quyển, hạ bút như có thần”. Đây là kinh nghiệm đúc rút được trong nhiều năm cuộc đời của Đỗ Phủ, cũng có thể nói là cảm ngộ nhân sinh của ông, cũng là nhận thức chung của nhiều người. Đọc sách càng nhiều, tri thức càng uyên bác, khi làm việc, ứng xử thì tư duy sẽ nhạy bén, tự nhiên, thông thuận, không cứng nhắc hay gượng ép. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: