Lão ông 80 tuổi trải lòng về nghề huấn luyện chim đánh cá thất truyền

Truyền thống huấn luyện chim đánh cá là một nét đẹp văn hóa từ rất lâu đời được truyền lại nối tiếp. Tuy nhiên hiện nay chỉ còn rất ít người còn gìn giữ truyền thống này, và họ cũng đã là những lão ông gần đất xa trời. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents