Lớp học quá tải, giáo viên xoay xở dạy chương trình mới

Năm nay, Hà Nội có khoảng 3.000 lớp với sĩ số trên 50 học sinh. Để triển khai chương trình giáo dục mới ở lớp 1, sự nỗ lực của mỗi giáo viên đứng lớp là điều quan trọng.

Quá tải trường lớp, sĩ số học sinh/lớp quá đông là một thách thức rất lớn khi năm học này bắt đầu triển khai chương trình giáo dục mới ở lớp 1 và sẽ thực hiện “cuốn chiếu” trong các năm sau. Với những áp lực đó, năm học 2020-2021, các giáo viên lớp 1 sẽ phải xoay xở như thế nào để dạy chương trình giáo dục phổ thông mới?

Lớp học quá tải, giáo viên xoay xở dạy chương trình mới - Ảnh 1.

Giáo viên xoay xở dạy chương trình mới

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents