Thông tin chi tiết về chương trình giao lưu văn hóa Mỹ

Thông tin chi tiết về chương trình giao lưu văn hóa Mỹ

Em muốn hỏi thông tin chi tiết về thời gian, quy trình đăng ký, nơi đăng ký, quy định thời gian lưu trú khi tham gia chương trình giao lưu văn hóa Mỹ. (Khánh Mai)

Trả lời:

Học sinh giao lưu văn hóa sẽ học một năm tại một trường Trung học ở Mỹ. Một năm học thường kéo dài khoảng 10 tháng. Cụ thể, năm học 2013, học sinh sẽ đi học vào tháng 8 và trở về khoảng tháng 6 hoặc 7 tùy theo lịch học cụ thể của từng trường. Sau khi học một năm giao lưu văn hóa, hầu hết học sinh đều đăng ký học tiếp trung học hoặc cao đẳng, đại học tại Mỹ.

Việc xét tuyển và quá trình làm hồ sơ của học sinh cho chương trình giao lưu văn hóa gồm các bước chính sau:

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents