Giải bài toán đố bậc thang máy cuốn – Ngô Khôn Trí

Có lẽ  đã có bạn tìm ra đáp số rồi nhưng  chưa gửi  đáp án lên trang Ban Mai Hồng.
Xin giải đáp như sau:
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: