• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 097 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 097 other subscribers

Giá Trị Của Quá Khứ ( Huỳnh Phương – Huệ Hương )

khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra | Nhiếp ảnh, Mẫu anh,  Nhiếp ảnh gia

Danh đến từ Đức hạnh, tài năng cống hiến
Được tôi luyện bời học hỏi để thăng hoa
Giải trị của quá khứ là vô hạn cho Ta (1)
Nhưng chính nó là dấu vết của Tự Ngã.

Và xin nhớ:
Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cả
“Cánh cửa này đóng, sẽ có cánh cửa khác mở ra”

Sám hối, cẩn thận lại hành vi tư tưởng của ta
Luôn giả vờ vì nghe lời diễn giải Não Trái !
Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: