Nữ Nghị viên gốc Việt đầu tiên tại TP Morrow, Georgia.

MORROW, Georgia (NV)- Hằng Trần, 27 tuổi, vừa chính thức trở thành nghị viên gốc Việt đầu tiên tại thành phố Morrow sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba, 5 tháng Mười Một.

Hằng Trần, 27 tuổi, nghị viên gốc Việt đầu tiên tại thành phố Morrow, Georgia. (Hình: Hằng Trần)
Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: