• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 906 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 906 other followers

Nhạc Trưởng 7 Tuổi

Edward Yudenich, nhạc trưởng  7 tuổi chỉ huy giàn nhạc giao hưởng Sinh viên của Uzbekistan :   “The student Orchestra of the State Conservatory of Uzbekistan.  Nhạc trưởng 7 tuổi này cũng là  Giáo sư giảng dạy  tại Khoa  Chỉ Huy Giàn Nhạc Giao Hưởng của Học Viện Quốc Gia Uzbekistan ( Conductor Symphony Department of the State Conservatory of Uzbekistan – Vladimir Neymer).

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: