• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 089 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 089 other subscribers

Không Có Gì Bạn Vẫn Cho Đi Được – Tuệ Hương

Lúc Đức Phật còn tại thế một người đàn ông đi đến trước mặt Đức Phật khóc và nói, Cho dù con có làm gì đi nữa, con luôn thất bại. Đức Phật nói với ông ấy, đó là vì con chưa học cách cho đi. Người này nói, Thưa Phật, con là một người rất nghèo. Làm thế nào để bố thí? “Đức Phật nói với anh ta:” Ngay cả khi một người không có gì , con vẫn có bảy thứ để cho người khác.

Bố thí ba-la-mật là gì?

Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents