• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Đơn Sắc – Đa Sắc ( Đàm Lan)

Trong suốt chặng dài đường đời từng phân đoạn từng phân đoạn

Có rất nhiều gương mặt đi qua đi qua

Một vài trong số may ra đọng lại

Còn số nhiều chỉ lướt lướt dẫu thân sơ

Thảy đều đơn sắc và đa sắc

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: