Việt Nam Cảnh Đẹp Như Tranh

Mời các anh chị em thưởng thức  vài bức ảnh đẹp của Việt Nam được Đơn Hồng Oai chụp theo phong cách độc đáo của mình.

Anh Bùi Phương chuyển bài

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents