7 Cách Đối Phó Với Những Người Ác Ý – Leo Babauta

Có những người luôn miệng chỉ trích phê phán bạn, không ngừng bảo bạn không thể làm được việc gì, khiến bạn cảm thấy mình tệ hại và kém cõi. Họ thậm chí còn quát mắng bạn?

” Bạn biết nói sao khi một kẻ nào đó đau khổ với cuộc đời họ?  Khi họ tìm kiếm những cách hủy diệt  hay tàn hại cuộc sống của một người khác.”
Đó là những người người ác ý với lời nói của họ

 

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: