Đọc tập thơ “Chiều Phố Vọng” của Nguyễn Khôi – Châu Thạch

Cầm tập thơ “Chiều Phố Vọng” trên tay, tôi không biết phố Vọng ở đâu. Mở Google ra xem thì thấy phố Vọng là một phố cũ của Hà Nội xưa, nằm ở cổng phía nam thành Thăng Long, nơi mà xưa kia các quan qua lại đến đây phải xuống ngựa để “bái vọng” nhà vua. Lướt qua phần trong trang bìa, thấy ảnh nhà thơ có khuôn mặt hiền hoà dễ mến, phần tiểu sử tác giả đã có nhiều giải thưởng văn, thơ.

https://banmaihong.files.wordpress.com/2014/12/0282b-ct-bt-nk.jpg

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: