Thời Gian Trên Đường – Khải Đơn

Commercial Photography

Hai năm ở trên đường dạy tôi nhiều điều.

Ta không thể tìm thấy bản thân trên đường

Du lịch hiện đại vẽ ra những cung đường, tuyến tour, điểm đến mà người ta gọi là tâm linh, tìm kiếm bản thân hay thách thức chính mình. Và người hiện đại, trong cơn bức bối đó, bỏ tiền và bỏ sức tìm trải nghiệm có tên là “chính mình” ấy. Tôi gặp một bạn người New Zealand kể bạn đến Ấn Độ để hiểu về bản thân. Nhưng Ấn Độ móc túi bạn 4 lần, bạn mất gần 5.000 đô trong một tháng và trở về nhà sớm hơn dự kiến. Bạn không tìm được chính mình. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents