Đây là lý do vì sao bạn nên dạy cho con mình biết 2 từ “chia sẻ”

Người xưa vẫn thường nói: “Nhân chí sơ, tính bổn thiện”, con người sinh ra ai cũng đều lương thiện, chính “thùng thuốc nhuộm” xã hội mới là nhân tố biến đổi con người ta. Cho nên, dạy con cần dạy từ thủa còn thơ, để chúng lớn lên thành người chân chính.

Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents