Tiếp nhận vợ Đại tá, phi công Trần Quang Khải vào Trường Chu Văn An – Hà Nội

Có nhiều ý kiến  về việc có nên so  đo cân phân cái gọi là công bằng trong trường hợp này không đối với sự mất mát của gia đình Liệt sĩ này :

Một giáo viên “phản pháo” việc tuyển dụng đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải

(GDVN) – Trong ngày hôm nay Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sẽ sẽ ký quyết định tuyển dụng đặc cách vợ của phi công Trần Quang Khải vào dạy trường Chu Văn An – Hà Nội.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents