Cuộc đời đâu thiếu những lòng nhân! 

Bạn Thuận Lợi Nguyễn là bạn đọc của Ban Mai Hồng.

Bạn ở đâu trên đất Hoa Kỳ, ngoài danh tính, Nhóm BMH không hề biết mặt.

Chỉ biết Bạn là người xa quê hương, không phải dân Ban Mê và không có mối quan hệ nào với người Daklak, tuy trùng khơi vạn lý, mà tấm lòng nhân hậu chưa hề rời xa đất Mẹ.

Commercial Photography

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: