1001 công dụng của chiếc kẹp giấy

Chiếc kẹp giấy còn được gọi là  Kẹp bướm. Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa biết  rõ  kẹp bướm còn rất nhiều công dụng khác ngoài cách dùng để kẹp giấy như : Làm giá đỡ điện thoại, Giữ giây sạc máy tính, điện thoại, Làm kẹp tiền;  Chống vướng quần khi đạp xe; Gói ghém cẩn thận một gói bim bim ăn dở; Chống rối tai nghe; Móc quần áo …

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: