Chuyến Đò Ngang Sinh Mệnh (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Bên trong lồng ngực - Báo Khánh Hòa điện tử

 

Tháng bảy đến, mưa đêm buồn xa vắng 

Lòng vương mang tang mẹ đã tròn ba  (3) 

Phong tỏa, cô quạnh … chỉ ta lại với ta 

Dùng kinh kệ thành tâm nguyện hồi hướng ! 

Vẫn biết  nghiệp lực mỗi người tự hưởng  Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: