Lời Cảm Ơn Từ Mái Trường Krông Bông

PHÒNG GD-ĐT KRÔNG BÔNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC YANG MAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Yang Mao, ngày 27 tháng 10 năm 2018

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Nhóm thiện nguyện Ban Mai Hồng! Tiếp tục đọc

Có Những Niềm Yêu – Huỳnh Huệ

“Có những niềm yêu làm sao nói hết
Như mây, như mưa, như cát biển khơi….”

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

Có thể mượn hai câu ca từ trong bài hát Có Những Niềm Riêng của Nhạc sĩ Lê Tín Hương ( xin mạn phép đổi từ riêng thành từ yêu ) để nói về mối duyên của Ban Mai Hồng với Bạn Thuan Loi Nguyen.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents