• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Hàng loạt dầu gội nổi tiếng ở Việt Nam được “minh oan”

Hàng loạt dầu gội nổi tiếng ở Việt Nam được "minh oan"

Chất Methylisothiazolinone (MIT) và hỗn hợp Methylchlorothiazolinone – Methylisothiazolinone (MCT + MIT) theo tỷ lệ 3:1 được dùng trong dầu gội ở một nồng độ nhất định.

Văn bản chính thức của Cục Quản lý Dược gửi Trí Thức Trẻ khẳng định: Chất Methylchlorothiazolinone và Methylisothiazolinone có trên bao bì hàng loạt dầu gội nổi tiếng không phải là chất cấm.

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: