• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 913 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 913 người theo dõi

Tiếng Việt Hay & Chữ Việt Đẹp – Phan Như Huyên

Với hằng trăm triệu người nói, tiếng Việt là một trong những di sản văn hóa của nhân loại, và cần phải được bảo tồn và vun tưới.

Một học giả Fulbright, cô Trangđài Glassey-Trầnguyễn, đã yêu cầu Học Khu Garden Grove, California, xúc tiến và tạo điều kiện cho việc huấn luyện “những nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai và những học giả với nhãn quan mới cho chương trình Fulbright.”  Theo cô, trong tiếng nói chứa đựng văn hóa, và khi sử dụng ngôn ngữ nào, là ta mặc lấy cái phong cách của ngôn ngữ đó, mà chỉ khi thông thạo tiếng nói, ta mới có thể hóa thân trong cái văn hóa của nó.  Chính vì vậy mà nơi cô, người ta nhìn thấy “hai người khác nhau: một, trong cách nói chuyện bằng tiếng Việt, và hai, trong khi diễn tả bằng tiếng Anh.” Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: