• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 097 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 097 other subscribers

Bài Học Từ Cây Tre! – Tuệ Hương biên dịch

The Law of the Bamboo Tree. You start with a little seed, plant it… | by  Justin Su'a | Medium
Cây tre mất thời gian 4 năm và chỉ phát triển được 3cm.
Nhưng ở đầu năm thứ năm,
Nó phát triển chóng mặt với tốc độ 30cm mỗi ngày,
Chỉ mất sáu tuần để phát triển đến 15 mét.
Thực sự là trong bốn năm đầu,
Tre vươn rễ kéo dài trong lòng đất rộng hàng trăm mét vuông. Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: