• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Cô Chó 14 tuổi – Trần Thanh Thủy

Cô chó Abbey 14 tuổi của chúng tôi mất vào tháng vừa rồi. Sau ngày nó  mất, con gái Meredith 4 tuổi của tôi khóc và  nói con bé nhớ Abbey nhiều lắm. Con bé hỏi chúng ta có thể viết thư gửi đến Chúa không, để khi Abbey lên thiên đường, Chúa sẽ nhận ra nó. Tôi nói với con bé là chúng ta có thể  làm thế và cô bé đọc cho tôi ghi thư :

Photobucket

Lạy Chúa,

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: