Hãy nhìn vào mắt chúng – Makala D.

Hãy Nhìn Vào Mắt Chúng, bạn thấy gì trong những đôi mắt ấy? Bạn sẽ thấy những biểu cảm rất khác lạ và sâu thẳm từ những cửa sổ linh hồn của trẻ thơ này.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents