Bạn ảo mà rất thật… – Nguyễn Duy Nhiên

Tình cờ được đọc lại bài viết của chị Kim Cúc với tựa đề “Bạn ảo mà rất thật” đăng trên trang nhà Hoằng Pháp Online. Những chia sẻ của chị như một tách trà thơm đầy đạo vị rót cho nhau, từ một người bạn xưa cũ. Bình an và Ấm cúng. Nuôi dưỡng một bình yên.  Tiếp tục đọc

Advertisement

Lời Kinh trong lòng bàn tay : Tâm Từ Luôn Ấm Như Ngọn Lửa

Image associée

LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY :  Tâm từ luôn ấm như ngọn lửa.

“Như kẻ nông phu cất giữ cẩn thận từng hạt giống. Như khách qua sông tìm cách bảo vệ con thuyền. Như kẻ lữ hành chăm lo cho chú ngựa. Như người bệnh trân trọng từng cây cỏ thuốc. Như kẻ đứng giữa mùa đông gìn giữ ngọn lửa ấm cho mình”.(1)
…kẻ trí gìn giữ tâm từ của mình cũng như vậy. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents