Đừng bao giờ mở nắp capô khi máy xe đang chạy – Ngô Khôn Trí

Xin chia xẻ kinh nghiệm về  một rủi ro do bất cẩn của một  người bạn vừa gặp phải cách đây mấy hôm.

Đang lái xe bị vũng bùn bên đường bắn lên làm mờ kiếng xe, không thấy rõ phía trước nên người bạn đành phải tắp xe vào lề, cúi người tìm chốt chính mở nắp capô ở phía dưới chân đạp, kéo chốt chính nắp capô bật lên rồi vội vã chạy ra phía trước xe đẩy nhẹ chốt phụ (chốt an toàn) rồi nâng nắp capô lên, gài thanh chống rồi chạy ra phía sau xe, mở cốp lấy bình nước rửa kính xe ô tô, chạy trở lại phía trước xe, đổ vào bình chứa nước rửa kiếng nằm ngay dưới capô. Tiếp tục đọc

Chữa bỏng cấp thời

Fr : Do Viet *Nguyen thuy Cuau

Điều này có thể bổ ích cho mọi người, xin chuyển tiếp.

burn

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: